Valencià Valencià | Castellano Castellano
Cercador

Serveis Socials

Serveis Socials

Ubicació:
Pl. La Malva, 11
Planta baixa

Contacte correu-e
 

SERVEIS SOCIALS

Normalmente s´ha considerat que els Serveis Socials eren una serie de recursos i prestacions dirigits als sectors de població més desfavorits (persones sense recursos económics, drogadictes, immigrants…). Però això no és del tot cert la Llei 5/1997 que regula el Sistema de Serveis Socials en la Comunitat Valenciana els definix com: " La Prestació d’una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada mitjantçant actuacions preventives, assitencials i integradores, a nivell primari, amb carácter universal i gratuït."
Els programes que es desenvolupen estan destinats a cobrir necessitats de la població i cadascun té uns objectius i una finalitat concreta.
Programes :
  • Informació, orientació i assesorament: serveis socials especialitzats,
  • Prestacions económiques individualitzades: Ajudes económiques de carácter extraordinari i no periòdic
  • Ajuda a domicili: serveis que es presta a persones dependents, Teleasistencia.
  • Cooperació social, suport i foment del associacionisme i vida comunitaria. (programa de voluntariat social, informació subvencions per a associacions).
  • Prevenció i reinserció social: Taller Ocupacional , Taller d’estimulació cognitiva per a malalts d’ Alzheimer.
Activitats: per a tercera edat, dones, Fira Solidaria….
Ajudes y prestacions: Cura d’ancians, discapacitats,…
Cursos de formació: Informática per a la Tercera Edad, dones, voluntariat social, escola de pares

Aquestos programes i activitats es duen a terme per l’equip Base de Serveis Socials format per:
  • 2 Treballadores Sociales
  • 1 Educadora Taller Ocupacional
  • 2 Auxiliars del Servei d’ ajuda a domicili
Ajment. de Banyeres de Mariola. 2022