Valencià Valencià | Castellano Castellano
Cercador

Transports

Transports

ACCESSOS PER CARRETERA

Acces
Autobusos
 
Parada en Pl. Juan Bautista Domenech  
 
Per a conèixer els horaris dels diferents itineraris, contactar amb l'empresa de transport.
 
BANYERES DE MARIOLA  -ALCOI (Autobusos Subus, 96 526 84 00)
 
BANYERES DE MARIOLA - VALÈNCIA (Autobusos La Concepción, 96 238 00 46)
 
 
FERROCARRIL

Renfe Villena: 96 580 25 94
Renfe Informació: 902 24 02 02
 
Ajment. de Banyeres de Mariola. 2022