Valencià Valencià | Castellano Castellano
Cercador

Normativa d'aplicació

Normativa d'aplicació

NORMATIVA BÀSICA DE RÈGIM LOCAL

- Codi de Règim Local

ORDENANCES MUNICIPALES

- Ordenança Gestió de Residus

- Ordenança Celebració i Autorització Matrimonis Civils en l'Ajuntament

- Ordenança funcionament de les borses de treball per a la contractació temporal de personal laboral i funcionari interí de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola

- Ordenança sobre captació d'energia solar per a usos tèrmics de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola

- Ordenança del Cementeri Municipal de Banyeres de Mariola

- Ordenança Registre Electrònic de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola

- Ordenança Presentació Documents en format electrònic a través del Registre General i la seua incidència en la tramitació dels expedients

- Ordenança tanques publicitàries

- Ordenança Venda No Sedentària

- Ordenança de Transparència, Accés a la Informació y Bon Govern

REGLAMENTS MUNICIPALS

- Reglament de l'Arxiu Municipal de Banyeres de Mariola

- Reglament del Servici de Prèstec en la Biblioteca Pública Municipal de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola

- Reglament del Consell Local de Patrimoni

- Reglament del Consell Local de Turisme

- Reglament Ecomparc Municipal

- Reglament de l'Agrupació Local de Voluntariat de Protecció Civil

- Reglament del Mercat Municipal de Banyeres de Mariola

- Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola

- Reglament Comité Agermanament Banyeres de Mariola - Campan

- Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola

- Reglament Municipal d'Honors i Distincions

- Reglament Intern Emissora Municipal de Ràdio Freqüència Modulada


Unidad responsable de la información: Secretaría
Última actualización: 08/02/2016
Ajment. de Banyeres de Mariola. 2022