Valencià Valencià | Castellano Castellano
Cercador

Matrícules

Matrícules

 

 

Imagen de Contenido

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES EL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MUSICA?

El Conservatori  Municipal de Música és un centre OFICIAL reconegut per la Conselleria d'Educació i Cultura, dependent de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, en el qual s'impartix el Grau Elemental de Música (Cursos 1r a 4t de l'actual Pla d'Estudis L.O.E.) per part d'un grup de qualificats professors. Especialitats.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ EN EL MATEIX.

Finalitzats els estudis de Grau Elemental, (1 a 4t de Llenguatge Musical, 4 cursos en l'instrument triat més dos cursos de cor), es pot  obtindre certificat de Grau Elemental de Música, que és el primer dels tres graus que consta els estudis musicals, per la qual cosa podem dir que s'obté una TITULACIÓ OFICIAL.

 

QUAN I ON MATRICULAR-SE.

Acudint a la Secretaria del Centre, (annex del Col·legi Alfonso Iniesta),  Del 1 de al l4 de setembre del 2013 a les vesprades (18'00 a 20'00).

 

ESPECIALITATS QUE S'IMPARTIXEN I QUANTIA DE LES MATEIXES.

El Conservatori impartix les especialitats següents:

Iniciació Instrumental a partir de 4 anys, (Violi) Llenguatge Musical (a partir de 8 anys), Piano, Violí, Clarinet, Saxofó, Trompa, Trompeta, Tuba, Trombó i Bombardí. Les classes es dividixen en una classe individual setmanal d'instrument i dos classes setmanals de  Llenguatge musical.

L'import de les assignatures és de 25,65 €  per la primera, 21,36 € per la segona i 17,09 € per la tercera i successives per als residents en el municipi, per als no residents L'import de les assignatures és de 34,95 €  per la primera, 30,65 € per la segona i 26,22 € per la tercera i successives. Per matricula unica instrumental empadronats 33,55 no empadronats 45,75

 

VINE A CONÉIXER-NOS ANIMA'T A MATRICULAR-TE !!!

 

AJUNTAMENT BANYERES DE MARIOLA CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA

 

MATRÍCULA CURS 2013/2014

 

 

 

OBERTA DEL 1 AL 14 DE SETEMBRE

LLOC: SECRETARIA DEL CENTRE

 

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 18’00 A 20’00 H.

 

 

ESPECIALITATS

 

q       LLENGUATGE MUSICAL

q       PIANO

q       CLARINET

q       TROMBÓ

q       TUBA

q       BOMBARDÍ

q       VIOLÍ

q       TROMPA

q       SAXOFÓ

q       TROMPETA

q       LLENGUATGE MUSICAL EN GRUPS D' ADULTS

q       INICIACIÓN LLENGUATGE MUSICAL DE  7 ANYS

q       INICIACIÓN INSTRUMENTAL (VIOLÍ ) A PARTIR DE  4 ANYS 

Ajment. de Banyeres de Mariola. 2024